Υπηρεσίες

Ακολουθώντας , την μελέτη βιωσιμότητας , βάσει των πρώτων υλών , το έργο προσεγγίζεται απο την τεχνολογική … 

More

Έπειτα απο την πετυχημένη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, παραμένουμε ο σταθερός σας συνεργάτης.

More

Η κατασκευή ενός εργοστασίου βιοαερίου , απαιτεί πολλαπλές άδειες, όπως άλλωστε κάθε κατασκευαστικό… 

More

Ο σχεδιασμός του έργου , περιλαμβάνει , την ακριβή διαστασιολόγηση του εργοστασίου καθώς και την ξεχωριστή … 

More

Αν έχετε επιλέξει την Sigma, ως συνεργάτες σας,αυτό σημαίνει ότι αγοράζετε…

More

Το πιο σημαντικό βήμα, σε μία αδειάληπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία ενός εργοστασίου βιοαερίου .. 

More

Sigma-energy

Η Sigma Energy , ιδρύθηκε , απο τα στελέχη της εταιρείας Sigma – Α&Γ Σαμουήλ Α.Ε , το 2011.

Ο κύριος σκοπός της ίδρυσης , ήταν η διαφοροποίηση των δραστηριότητων της εταιρείας απο την παραγωγή ηλιακών συστημάτων μέσω της μελέτης , ανάπτυξης , υλοποίησης και διαχείρισης έργων ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η εταιρεία ασχολείται με όλα τα στάδια της ανάπτυξης , διαχείρισης και εκμετάλλευσης ενεργειακών έργων, ξεκινώντας από τη μελέτη και το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την επίβλεψη, αλλά και τη συντήρηση, την επέκταση και τη συνολική διαχείριση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Το χαρτοφυλάκιο έργων που διαχειρίζεται περιλαμβάνει Φωτοβολταικά Πάρκα καθώς και έργα βιοαερίου μέσω αναερόβιας χώνευσης.
Η Sigma Energy  , έχει στελεχωθεί από μία ομάδα άρτια καταρτισμένων μηχανικών και Oικονομολόγων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, ουσιαστική γνώση του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αυξανόμενη εμπειρία στον κλάδο των ΑΠΕ.

Η στρατηγική της Sigma Energy  , έχει καταρτιστεί με στόχο την ταχεία ανάπτυξη και εδραίωσή της στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με επίκεντρο τις ΑΠΕ. Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για τα επόμενα 5 χρόνια περιλαμβάνει την αναζήτηση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στον τομέα της ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Στρατηγικοί στόχοι :
• Αναζήτηση περαιτέρω επενδυτικών ευκαιριών μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε νέες αγορές.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Επικοινωνία

Sigma  Energy
Λ.Αθηνών 112
Βόλος
38334
+302421066551
+302421060091
email : info@sigma-energy.gr