Αρχική Λειτουργία

Το πιο σημαντικό βήμα, σε μία αδειάληπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία ενός εργοστασίου βιοαερίου είναι το πετυχημένο start-up της εγκατάστασης.

Μετά τον πετυχημένο έλεγχο των πιο σημαντικών λειτουργιών του εργοστασίου , η διαδικασία του start-up, μπορεί να ξεκινήσει. Κατα την διαδικασία του start-up, ασχολούμαστε με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της βακτηριογένεσης, την ανάλυση της πρώτης ύλης καθώς και την παρακολούθηση όλων των εργασιών του εργοστασίου.

Έχοντας επιλέξει για συνεργάτη σας, την Sigma , στην ουσία σας εγγυόμαστε την σωστή λειτουργία του εργοστασίου σας. Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ελέγχου και μετρήσης , μας παρέχει την δυνατότητα, να παρακαλουθούμε την παραγωγή του βιοαερίου, απο την έδρα μας. Μέσω της συγκεκριμένης παρακολούθησης, έχουμε το πλεονέκτημα της έγκαιρης αναγνώρισης και επιδιόρθωσης τυχόν σφαλμάτων.