Γράφημα Διαδικασίας

Το συγκεκριμένο γράφημα , δείχνει μία διβάθμια διαδικασία παραγωγής βιοαερίου εντός του χωνευτήρα. Η πρώτη ύλη , αποτελείται κυρίως απο τρία διαφορετικά είδη πρώτης ύλης : κόπρανα , ενεργειακές καλλιέργειες και οποιοδήποτε οργανικό απόβλητο απο βιομηχανιές τροφίμων . Όλα τα βιοαποκοδομήσιμα υλικά όπως ενσίρωμα καλαμπόκι , γρασίδι , τροφικά απόβλητα , απόβλητα εργοστασίων τροφίμων , υποπροιόντα λαχανικών καθώς και κάθε μορφής υποπροιόντας προερχόμενο απο επεξεργασία φρούτων , μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως πρώτη ύλη προς χώνευση.

Απο τον χώρο υποδοχής , η πρώτη ύλη , μεταφέρεται στον πρώτο χωνευτήρα. Στον συγκεκριμένο χωνευτήρα , η βιολογική υποβάθμιση ( χώνευση ) λαμβάνει χώρα. Ο δεύτερος χωνευτήρας , χρησιμεύει στην περαιτέρω χώνευση ( μεταχώνευση ), καθώς διαφορετικές πρώτες ύλες , συνεπάγεται και διαφορετικούς χρόνους χώνευσης αρα και διαφορετικούς υδραυλικούς χρόνους παραμονής εντός των χωνευτήρων.Πλέον το βιοαέριο παράγεται εντός των χωνευτήρων. Το χωνευμένο υπόστρωμμα , αποθηκεύεται στην τελική δεξαμενή αποθήκευσης , μέχρι να εναποτεθεί στους εκάστοτε αγρούς , χρησιμεύοντας ως πολύτιμο λίπασμα.

Το βιοαέριο , αποθηκεύεται στις μεμβράνες οι οποίες εγκαθίστανται στην οροφή των χωνευτήρων. Απο την οροφή , το βιοαέριο , μεταφέρεται στο σύστημα επεξεργασίας του βιοαερίου , το οποίο αποτελείται απο το σύστημα αποθείωσης , ξήρανσης , πλύσης , συμπίεσης , προτού εισέλθει στην μονάδα ΣΗΘ , ώστε να παραχθεί ηλετκρισμός και θερμότητα .