Σχεδιασμός Έργου

Ο σχεδιασμός του έργου , περιλαμβάνει , την ακριβή διαστασιολόγηση του εργοστασίου καθώς και την ξεχωριστή ανάπτυξη του έργου , βάσει του προσχεδιασμού του εργοστασίου παράλληλα με την αδειοδοτική διαδικασία.

Στην συγκεκριμένη φάση του έργου , σχεδιάζουμε τα παρακάτω :

• Υποδοχή και αποθήκευση των πρώτων υλών
• Προ-επεξεργασία των πρώτων υλών
• Χώνευση / παραγωγή βιοαερίου
• Αποθήκευση και διάθεση του υπιστρώμματος
• Αποθήκευση βιοαερίου
• Επεξεργασία βιοαερίου
• Προώθηση βιοαερίου στην ΣΗΘ
• Σχεδιασμός μετρητικών και ελεγκτικών μονάδων