Υπηρεσίες

Πρόγνωση Απόδοσης της Επένδυσης

Ακολουθώντας , την πρόγνωση απόδοσης βάσει των πρώτων υλών , το έργο προσεγγίζεται και απο την τεχνολογική και οικονομική πλευρά. Ως προς τον υπολογισμό της απόδοσης λαμβάνονται υπόψιν τα παρακάτω στοιχεία :

α) Τύπος και διαθεσιμότητα πρώτης ύλης
β) Τοποθεσία εργοστασίου απο εφοδιαστική πλευρά
γ) Διαθεσιμότητα γης όσον αφορά την διάθεση του χωνευμένου υποστρώμματος

Επίσης η πρόγνωση απόδοσης περιλαμβάνει , εκτός των πληροφοριών σχετικά με ο παραχθέν βιοαέριο , αλλά επίσης ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο , σχετικά με το κόστος επένδυσης , το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου , καθώς και τα κέρδη του εργοστασίου , για την περίοδο , που θα έχει συναφθεί το συμβόλαιο αγοραπωλησίας με τον εκάστοτε αγοραστή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.